Přeskočit na obsah

Koupě nemovitosti v Itálii

Průběh koupě nemovitosti v Itálii probíhá poněkud odlišně od zvyklostí v České republice. Po výběru nemovitosti, kterou chcete koupit, můžete uzavřít buď rovnou kupní smlouvu nebo rezervační smlouvu. V případě uzavření rezervační smlouvy (tzv. compromesso) platíte rezervační poplatek 10 až 30% z kupní ceny nemovitosti. V případě, že od koupě odstoupíte, záloha propadá ve prospěch prodávajícího. Pokud od prodeje odstoupí druhá strana, prodávající uhradí dvojnásobek rezervačního poplatku.

Rellox pro klienty zajišťuje italské daňové číslo a korespondenční adresu. Italský notář ve spolupráci s Relloxem připravuje většinu podkladů a ručí za bezchybně provedený převod vlastnictví nemovitosti, včetně ověření vlastníků nemovitostí, zástavních práv atd. Veškeré smlouvy se uzavírají v italštině. Rellox zajišťuje překlady a v případě potřeby také soudní tlumočníky při podpisu kupní smlouvy v Itálii.

Kupující hradí daně spojené s koupí, resp. převodem vlastnictví nemovitosti, ve výši cca 9 % z tabulkové hodnoty nemovitosti podle zapsaní na tamním stavebním úřadě. Tato tabulková hodnota je nižší než reálná kupní cena. V případě koupě nové nemovitosti hradí kupující namísto převodové daně DPH (standardně ve výši 10 %, nebo 22 % pro luxusní domy). Poplatek notáře je běžně ve výši cca 1,5 – 2 % z kupní ceny. Vlastnictví nemovitosti přechází na nového majitele v okamžiku podpisu kupní smlouvy. V ten moment by již měla být uhrazena kupní částka a související daně a poplatky. Realitní provize činí 3 % + DPH.

V Itálii platí vlastník také roční daň z nemovitosti (ICI). Jedná se o tabulkovou cenu, která ovšem není vysoká. Pohybuje se v závislosti na typu nemovitosti v řádech set eur ročně. Poplatky za služby (voda, elektřina, plyn, odvoz odpadu) nejsou vysoké – opět pouze v řádu set eur ročně.